Kırım Tatarları Fotoğraf Müzesi

tatars.org Kopyalama Hakkı ve Fikri Mülkiyet Politikası

Telif Hakkı İhlali İddialarını Bildirme

tatars.org, telif hakkı ihlali iddialarını ciddiye alır. Yürürlükteki yasalara uygun olduğu iddia edilen telif hakkı ihlali bildirimlerine yanıt vereceğiz. www.tatars.org'da ("Web Sitesi") erişilebilen herhangi bir materyalin telif hakkınızı ihlal ettiğini düşünüyorsanız, aşağıda belirtilen telif hakkı temsilcimize yazılı bildirim göndererek bu materyallerin (veya bunlara erişimin) Web Sitesinden kaldırılmasını talep edebilirsiniz.

 

• Fiziksel veya elektronik imzanız.

• İhlal edildiğini düşündüğünüz telif hakkıyla korunan çalışmanın tanımlanması veya iddia Web Sitesinde birden fazla çalışma içeriyorsa, bu tür çalışmaların temsili bir listesi.

• İhlal ettiğini düşündüğünüz materyalin veya bağlantının, varsa, web sitesinde gösterilen bağlantının URL'si de dahil olmak üzere, bu materyali bulmamıza izin vermek için yeterince hassas bir şekilde tanımlanması.

• Sizinle iletişim kurabileceğimiz yeterli bilgi (adınız, posta adresiniz, telefon numaranız ve varsa e-posta adresiniz dahil).

• Telif hakkıyla korunan materyalin kullanımının telif hakkı sahibi, temsilcisi veya yasa tarafından yetkilendirilmediğine dair iyi niyetli bir inancınız olduğuna dair bir beyan.

• Yazılı bildirimde yer alan bilgilerin doğru olduğuna dair bir beyan.

• Yalancı şahitlik cezası altında, telif hakkı sahibi adına hareket etmeye yetkili olduğunuza dair bir beyan.

Bildirimleri almak için belirlediğimiz telif hakkı temsilcimiz:

ATADAT Bilişim teknoloji E-ticaret Ltd. Şti
E-POSTA: bilgi@atadat.com
TELEFON: +90 312 235 2403

Web Sitesindeki materyalin veya etkinliğin telif hakkınızı ihlal ettiğini bilerek maddi olarak yanlış beyan ederseniz, uyarır zararlarından (maliyetler ve avukatlık ücretleri dahil) sorumlu tutulabileceğinizi lütfen unutmayın.

Karşı Bildirim Yordamları

Web Sitesinde yayınladığınız materyalin kaldırıldığını veya erişimin yanlışlıkla veya yanlış tanımlamayla devre dışı bırakıldığına inanıyorsanız, yukarıda belirtilen telif hakkı temsilcimize yazılı bildirim göndererek bize karşı bildirimde bulunabilirsiniz ("Karşı Bildirim"). Karşı Bildirim önemli ölçüde aşağıdakileri içermelidir:

• Fiziksel veya elektronik imzanız.

• Kaldırılan veya erişimi devre dışı bırakılan materyalin ve malzemenin kaldırılmadan veya erişim devre dışı bırakılmadan önce ortaya çıktığı yerin tanımlanması.

• Sizinle iletişim kurabileceğimiz yeterli bilgi (adınız, posta adresiniz, telefon numaranız ve varsa e-posta adresiniz dahil).

• Yukarıda tespit edilen materyalin, çıkarılacak veya devre dışı bırakılacak materyalin yanlış tanımlanması veya yanlış tanımlanması sonucu kaldırıldığına veya devre dışı bırakıldığına dair iyi niyet inancınız olduğuna dair yalancı şahitlik cezası kapsamındaki beyanınız.

• Adresinizin bulunduğu yargı bölgesi için Bölge Mahkemesi'nin yargı yetkisine onay vereceğinize (veya Web Sitesinin bulunabileceği herhangi bir yargı bölgesi için TÜRKİYE dışında ikamet ediyorsanız) ve Web Sitesine şikayette bulunan kişiden (veya o kişinin bir temsilcisinden) hizmet kabul edeceğinize dair bir beyan.

Orijinal telif hakkı Bildirimini dosyalayan taraf, Karşı Bildiriminizin kopyasını aldıktan sonraki on iş günü içinde size karşı bir mahkeme davası açmazsa, kaldırılan içeriği geri yüklememize izin verir.

Web Sitesindeki materyalin veya etkinliğin yanlışlıkla veya yanlış tanımlamayla kaldırıldığını veya devre dışı bırakıldığını bilerek maddi olarak yanlış beyan ederseniz, (maliyetler ve avukatlık ücretleri dahil) sorumlu tutulabileceğinizi lütfen unutmayın.

İhlalleri Yineleme

Tekrar ihlal eden kullanıcıların hesaplarını devre dışı bırakmak ve/veya sonlandırmak uygun durumlarda politikamızdır.

Mahkeme Celpleri

Tatars.org'un Telif Hakları kapsamında hak iddia eden kişilere bilgi açıklaması gerekebilir. Bu vesileyle Tatars.org'a, yasaların veya mahkeme celbinin gerektirdiği takdirde, size bildirimde bulunmayan bilgileri yayınlama yetkisi veriyorsunuz.

Web Sitesine yüklediğiniz herhangi bir içerikteki fikri mülkiyet haklarının ihlalinden Tatars.org'un değil, sizin sorumlu olduğunuzu kabul edersiniz.

Ticari Marka İhlali Bildirimi

Ticari markanızın ("İhlal Edilen İşaret") bir kullanıcı tarafından ticari marka ihlali oluşturacak şekilde kullanıldığını düşünüyorsanız, lütfen telif hakkı temsilcimize (yukarıda belirtilen) aşağıdaki bilgileri verin:

• Fiziksel veya elektronik imzanız veya sizin adınıza hareket etmeye yetkili bir kişinin fiziksel veya elektronik imzası;

• Tatars.org'un bir ad, adres, telefon numarası ve bir e-posta adresi de dahil olmak üzere sizinle veya yetkili temsilcinizle iletişim kurmasına izin vermek için makul ölçüde yeterli bilgiler;

• (i) kayıtlı İhlal Edilmiş Markalar, ilgili her bir marka tescil belgesinin bir kopyası veya (ii) ortak yasa İhlal İşaretleri için, İhlal Edilen İşaretin sizin tarafından kullanıldığı süreyi ve coğrafi alanı belirlemek için yeterli kanıt dahil olmak üzere ihlal edildiği iddia edilen İhlal Edilen İşaretlerin tanımlanması;

• Tatars.org'un itiraz edilen kullanımı tanımlamasına izin vermek için makul ölçüde yeterli bilgiler;

• Zor kullanıma izin vermediğiniz ve zor kullanılan kullanımın yasa tarafından yetkilendirilmediğine dair iyi niyetli bir inancınız olduğuna dair bir beyan; ve

• Bildirimdeki bilgilerin doğru olduğunu ve yalancı şahitlik cezası altında, İhlal Edilen mark sahibi olduğunuzu veya İhlal Edilen marka sahibi adına hareket etmeye yetkili olduğunuzu belirten bir beyan.

Yukarıda açıklandığı gibi bildirim alındıktan sonra Tatars.org, Web Sitesinde İhlal Edilen İşaretin varlığını onaylayacak, İhlal Edilen İşareti yayınlayan kullanıcıyı bilgilendirecek ve ihlal edilen işaretin Web Sitesinden kaldırılması da dahil olmak üzere kendi takdirine bağlı olarak uygun gördüğü her türlü işlemi yapacaktır. Kayıtlı bir kullanıcı, (a) İhlal Edilen İşaretin iptal edildiğini veya süresinin dolduğunu veya sona erdiğini veya (b) kayıtlı kullanıcının ticari marka kaydına, kullanımı kapsayan süresi dolmamış bir lisansa veya İhlal edilen İşaretle ilgili başka bir hakka sahip olduğunu göstererek kaldırma bildirimine yanıt verebilir. Kayıtlı kullanıcı (a) veya (b) göstermeyi başarırsa, Tatars.org İhlal İşaretini kaldırmaz. Tatars.org bir indirme talebine uymaya karar verirse, bildirimi aldıktan sonra ticari olarak makul bir süre içinde bunu yapacaktır.

Yukarıdakilere bakılmaksızın, Tatars.org Web Sitesindeki ticari marka ihlali iddiasıyla ilgili herhangi bir mahkeme emrinin şartlarına uygun olacaktır.

Reklam Hakları ve İsim veya Benzerlik Kullanımı

Tatars.org, bireylerin kendi adını, sesini, imzasını, fotoğrafını veya benzerliğini kullanma haklarına saygı duyar ve kullanıcılarının üçüncü bir tarafın tanıtım hakkını kötüye kullanan İçerik yayınlamasını yasaklar. Web Sitesindeki içeriğin bir sonucu olarak tanıtım hakkınızın kötüye kullanıldığınızı düşünüyorsanız, lütfen telif hakkı temsilcimize (yukarıda belirtilen) aşağıdaki bilgileri sağlayın:

• Tatars.org'un benzerliğinizi içeren İçeriği tanımlamasına izin vermek için makul ölçüde yeterli bilgiler;

• Adınız, adresiniz, telefon numaranız ve varsa e-posta adresiniz;

• Sizin veya reşit olmayan bir çocuk durumunda, ebeveyninizin veya yasal vasinizin ("Yetkilendirme Tarafı") ilgili kullanıma izin vermediğinizi ve kullanımın yasalar tarafından başka bir şekilde yetkilendirilmediğini belirten bir beyan; ve

• Bildirimdeki bilgilerin doğru olduğuna ve yalancı şahitlik cezası altında, Yetki Veren Taraf olduğunuza veya Yetkili Taraf adına hareket etmeye yetkili olduğunuza dair bir beyan.

Yukarıda açıklandığı gibi bildirim alındıktan sonra Tatars.org, söz konusu Kayıtlı Kullanıcının benzerliğinizi kullanmak için uygun yetkiye veya rızaya sahip olduğunu yeterince göstermediği sürece, söz konusu Kayıtlı Kullanıcıya bildirimde bulunmadan, web sitesinden zorlanan kullanımın kaldırılması da dahil olmak üzere, tamamen kendi takdirine bağlı olarak her türlü işlemi yapacaktır.

Yukarıdakilere bakılmaksızın, Tatars.org, söz konusu mahkeme emrinde tanımlanan itiraz edilen tarafın davranışıyla ilgili herhangi bir mahkeme emrinin şartlarına uygun olacaktır.

Soru?

Bu politika ile ilgili herhangi bir sorunuz varsa, lütfen info@tatars.org adresinden bize ulaşın.